Ar šis logaritmu lineāli es 1968-1972. gg. reibināju savas kursa darbus